Πέθανε το SEO;
κατηγορίες SEO

Πολλοί με ρωτάνε γιατί επιμένω ο,τι το SEO πέθανε, αφού πολλές ιστοσελίδες βγαίνουν στη πρώτη σελίδα στα αποτελέσματα της Google ή λένε ο,τι δοκίμασαν να κάνουν SEO και είδαν αποτελέσματα, άρα λένε δουλεύει.
Διαβάστε για να μάθετε...